Uczniowie VLO po raz szósty wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z różnymi instytucjami, w tym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Gliwicach. Na gliwickim rynku uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistycznym przypominali o powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło 75 lat temu – 19 kwietnia 1943 roku. Rozdawane papierowe żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta
Koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Czaplicka.