Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokszktałcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

NIP 631-21-69-367

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

 


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2018/2019

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Karolina Trznadel-Puzoń (Przewodnicząca)
2. Joanna Piktas (Skarbnik)
3. Ewa Koprek (Sekretarz)
4. Anna Beluch
5. Magdalena Szczypior-Bartetzko
6. Joanna Bąk

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2018/2019

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Małgorzata Nowak
2. Bogusław Polifke
3. Anna Matysek-Szymańska

 

Regulamin Rady Rodziców