Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

 


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2020/2021

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Anna Beluch (Przewodnicząca)
2. Marcin Szczygieł (Zastępca)
3. Joanna Piktas (Skarbnik)
4. Joanna Ossera (Sekretarz)
5. Joanna Bąk
6. Janusz Łukaszuk

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2019/2020

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Katarzyna Tokarczyk
2. Ewa Biaduń
3. Aleksandra Sokoła

 

Regulamin Rady Rodziców