Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

 


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Karolina Trznadel-Puzoń (Przewodnicząca)
2. Joanna Piktas (Skarbnik)
3. Joanna Bąk (Sekretarz)
4. Anna Beluch
5. Joanna Ossera
6. Marciń Szczygieł

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2019/2020

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Katarzyna Tokarczyk
2. Mateusz Frejno
3. Arkadiusz Mieczyński

 

Regulamin Rady Rodziców