Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły:
• podanie do Dyrektora o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem powodu utraty oryginału
• podpisane na odwrocie zdjęcie legitymacyjne
• potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 9 zł,
nr konta: 231050 1285 1000 0022 7740 5524 ING BANK ŚLĄSKI