Ubezpieczenie NNW
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW :

Uczniowie ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w:

 AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

NR POLISY: 92104710

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2018- 31.08.2019

Wyboru ubezpieczyciela po rozpoznaniu ofert dokonali przedstawiciele Rady Rodziców

 W razie zdarzenia należy skontaktować się jak najszybciej z opiekunem polisy

panem Mariuszem Bolik, podając NR POLISY: 92104710

telefon 668 840 932

email mbolik@bezpieczny.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia zamieszczonymi w osobnym pliku.

 Uwaga : dla zdarzeń , które miały miejsce przed 1 września 2018 obowiązuje poprzedni NR POLISY: 92102973

Ogólne Warunki Ubezpiecznia

NNW

Druk roszczenia