Strona Główna · Plan lekcji · Zastępstwa · moodle · Biblioteka · STRUGaVka · Obozy szkolne · Sport Marzec 17 2018 13:46:55
Witamy

Witamy na stronie internetowej
V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach

Najbliższe wydarzenia
SPOTKANIA
Z RODZICAMI


27.03.2018 r. - wtorek, g. 17:00

REKOLEKCJE

26-28.03.2018 r.

TRWAJA PRACE NAD
NOWA STRONA INTERNETOWA.
PRZEPRASZAMY ZA
USTERKI
Reforma Edukacji - poradnik dla rodziców.


Fundacja Edukacyjna
"Perspektywy"
potwierdza, że
V Liceum Ogólnokształcące
im. Andrzeja Struga w Gliwicach jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących
w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".
Kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Górnych Wałów 29
44-100 Gliwice

SEKRETARIAT
sekretariat@lo5.gliwice.eu


tel. (32) 231-07-93

zobacz na mapie
RECYTATORZY ZNOWU W NATARCIU!
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e grupa recytatorek pracuj?ca pod kierunkiem pani Antoniny Dziuban zaprezentowa?a si? znakomicie w czasie Konkursu Recytatorskiego "W KR?GU POEZJI BOLES?AWA LE?MIANA " zorganizowanego w 140 rocznic? urodzin poety przez Zesp?? Szk?? Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach.
Wszystkie nasze uczennice wr?ci?y z nagrodami i wyr??nieniami.

Laureatk? I. miejsca zosta?a Wiktoria Wiatrowska z kl. 1f, natomiast 2. miejsce zdoby?a Julia S?awik z kl. 3ag. Viktoria David z kl. 2d oraz Daria Dehn z kl. 2a zosta?y nagrodzone wyr??nieniami.
Serdeczne gratulacje sk?adamy naszym recytatorkom i ich trenerce artystycznej!


Maciej Gwadera – Finalist? z Historii!
W dniu 4 marca 2018 Maciej Gwadera z klasy IIIb – gimnazjum zosta? Finalist? II Olimpiady Historycznej Gimnazjum. Opiekunem Ma?ka jest nauczyciel historii: pani Anna Kloza. Fina? Olimpiady odbywa? si? w dniach 2 do 4 marca 2018 na Uniwersytecie Warszawskim. Bra?o w nim udzia? 86 finalist?w z ca?ej Polski. W eliminacjach okr?gowych Maciej zaj?? 2 miejsce w wojew?dztwie ?l?skim. W finale w Warszawie, uczestnicy musieli wykaza? si? wiedz? og?ln? z ca?ego programu historii dla gimnazjum, znajomo?ci? 4 lektur oraz wiedz? z tematu przewodniego, kt?rym w tym roku by?: „Jan III Sobieski i jego czasy”. Gimnazjali?ci odpowiadali na trudne pytania przed komisjami, z?o?onymi z profesor?w i naukowc?w Uniwersytetu Warszawskiego. Gala fina?owa i wr?czenie nagr?d odby?o si? w pi?knej Sali Bia?ej Pa?acu w Wilanowie. Jest to kolejny sukces Ma?ka, po tym jak w zesz?ym roku zosta? laureatem Wojew?dzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. GRATULUJEMY.
Pierwszy raz w historii szkoly!

Nasze gimnazjalistki zajely 1 miejsce w Mistrzostwach Gliwic i awansowaly do rozgrywek okregowych. Na uznanie zasluguje fakt, ze wygraly wszystkie mecze (bylo ich 12), zarowno w grupie, a pozniej w finalach.


Sklad druzyny:
Nikola Mularczyk
Magdalena Gzik
Dominika Pawelec
Justyna Drost
Maja Namyslowska
Ewa Dzierzgowska
Zuzanna Banas
Agnieszka Klein
Magdalena Ferenc
Dominika Zielinska
Agnieszka Lasko
Sandra Sater

Opiekun: Anita Cieslar
Sukces w badmintonie!

Druzyna chlopcow z naszego liceum w skladzie: Kamil Zurawlow, Wojciech Korzusnik i Jan Wojcik - rezerwowy, wywalczyla vice-mistrzostwo Gliwic w badmintonie. Opiekunem druzyny byla p. Magdalena Drozdziak-Wrona.

UWAGA RECYTATORZY!
Zapraszam wszystkich ch?tnych uczni?w gimnazjum i liceum do udzia?u w mi?dzyszkolnym konkursie recytatorskim "Metafizyka, natura i oryginalno?? w poezji Boles?awa Le?miana ".
Uczniowie , kt?rzy chc? wzi?? udzia? w imprezie, proszeni s? o zg?oszenie u prof. Antoniny Dziuban w sali 14 na 1. pi?trze do pi?tku 2 marca 2018 r.
Zach?cam tych, kt?rzy kochaj? poezj? i nie boj? si? rywalizacji.
Fina? Dni Gliwickich M?odych Naukowc?w.

Klasy 3abc gimnazjum uczestniczy?y w podsumowaniu zmaga? konkursowych m?odych naukowc?w z Gliwic. Podczas uroczystej gali m?odzie? ogl?da?a pokazy
z fizyki i chemii oraz uczestniczy?a w warsztatach.
W ramach LMaP III miejsce zaj?li: Kacper Stiborski, Marek Mr?wka i Micha? Towarek.KONKURS.
Instytut Prawa Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, organizuje dla uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych kolejn? edycj? konkursu pod nazw? "Znaj swoje prawa" kt?ry zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2018 r. Konkurs sk?ada si? z testu jednokrotnego wyboru opracowanego na podstawie akt?w prawnych wskazanych w regulaminie, ewentualnie r?wnie? z drugiego etapu polegaj?cego na udzielenie odpowiedzi na jedno z pyta? zadanych przez cz?onk?w komisji konkursowej. Zwyci?zca konkursu otrzyma indeks na kierunek Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Regulamin konkursu oraz pozosta?e szczeg??owe informacje na jego temat mo?ecie Pa?stwo znale?? na stronie internetowej pod tym linkiem
Zach?camy do udzia?u.
Strona 1 z 144 1 2 3 4 > >>
W oczach uczniów:

ZOBACZ FILM
O szkole
Historia szkoły Kadra kierownicza Nasi olimpijczycy w gimnazjum Nasi olimpijczycy w liceum Grono pedagogiczne Dokumenty szkolne Statut szkoły Wolontariat
Uczeń
Dziennik elektroniczny Plan lekcji Rozkład sal Dzwonki Zastępstwa Zajęcia dodatkowe i konsultacje Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Samorząd szkolny LMaP Wyjazdy edukacyjne Obozy szkolne Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Stypendia Lista podręczników Legitymacja Wieczór Talentów Ubezpieczenie NNW
Rekrutacja
Liceum 2018/2019
Rodzice
Rada Rodziców Kalendarium roku szkolnego Pedagog szkolny Doradca zawodowy Wszystko o rodzinie
Linki
REFORMA EDUKACJICKEOKE JaworznoŚląskie KOWOM GOMMEN
?cie?ki Kopernika

O projekcie Strona główna projektu
Erasmus+

Projekt I - UPSTECHKEY Projekt II - Konstruktywizm w nauczaniu matematyki. Otwarte zasoby edukacyjne. Projekt III - EPEC
Matematyka bez tajemnic


Strona główna projektu
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso
2,024,557 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.