Olimpiada Geograficzna.
Dodane przez admin dnia Luty 12 2018 15:32:53
Podczas, gdy wi?kszo?? uczni?w naszej szko?y wypoczywa?a w czasie ferii zimowych, Magdalena Dederko i Micha? Ja?ta z klasy 1a, intensywnie przygotowywali si? do II etapu XLIV Olimpiady Geograficznej. Zawody okr?gowe odby?y si? w dniach 10-11 lutego 2018 roku, w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ?l?skiego. Magda i Micha? pomy?lnie poradzili sobie z etapem pisemnym i tym samym znale?li si? w?r?d 28 najlepszych zawodnik?w, kt?rzy zakwalifikowali si? do cz??ci ustnej. W niej r?wnie? uzyskali bardzo dobry wynik. Micha? zaj?? V miejsce, a Magda XV. Oficjalna lista uczestnik?w zakwalifikowanych do etapu centralnego olimpiady podana zostanie w marcu. Opiekunem uczni?w by?a Pani Ksenia Dobrowolska.
Gratulujemy dobrego wyniku!