KONKURS.
Dodane przez admin dnia Luty 24 2018 14:18:13
Instytut Prawa Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, organizuje dla uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych kolejn? edycj? konkursu pod nazw? "Znaj swoje prawa" kt?ry zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2018 r. Konkurs sk?ada si? z testu jednokrotnego wyboru opracowanego na podstawie akt?w prawnych wskazanych w regulaminie, ewentualnie r?wnie? z drugiego etapu polegaj?cego na udzielenie odpowiedzi na jedno z pyta? zadanych przez cz?onk?w komisji konkursowej. Zwyci?zca konkursu otrzyma indeks na kierunek Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Regulamin konkursu oraz pozosta?e szczeg??owe informacje na jego temat mo?ecie Pa?stwo znale?? na stronie internetowej pod tym linkiem
Zach?camy do udzia?u.