Informujemy, że w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum trzyletnie dla absolwentów gimnazjum)  w pkt VI.  oraz  w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum czteroletnie dla absolwentów szkół podstawowych)  w pkt VI.  podano :

Kandydat do klasy dwujęzycznej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów (26 punktów). Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.


 

 

***SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO VLO
W GLIWICACH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADKACH „LICEUM 3-LETNIE (PO GIMNAZJUM)” (kliknij) ORAZ „LICEUM 4-LETNIE (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)” (kliknij)

***Najnowsze informacje ogólne dotyczące naboru do szkół średnich na rok szkolny 2019/20 znajdują się w załączonej PREZENTACJI (kliknij) przygotowanej przez MEN.

***Dyrekcja V LO uprzejmie informuje, że w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami  Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przyszłorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych: https://men.gov.pl/rekrutacja (kliknij)
Prosimy o ich przeanalizowanie i zapoznanie się z infografikami.