Dokumenty

Statut Szkoły


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna)


Regulamin nauki online


Regulamin wycieczek szkolnych


Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


Regulamin użytkowania Dziennika Elektronicznego


Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe


Program wychowawczo-profilaktyczny LICEUM 4-LETNIE


Program wychowawczo-profilaktyczny LICEUM 3-LETNIE


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


Scenariusze lekcji wychowawczych


Misja i Wizja Szkoły


Zgoda rodziców – Szkolne Koło Wolontariatu


Podanie o zwolnienie z wf


Procedura uzyskiwania zwolnień z wf


Regulamin Rady Rodziców


Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego


SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA  UCZNIA  OPIEKĄ  STOMATOLOGICZNĄ

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81