Zastępstwa

Zastępstwa 23.05.2022 (poniedziałek)

LekcjaKlasaNazwisko n-la nieobecnegoNazwisko n-la zastępującegoSalaUwagi
      
22Dinformatykap. Podlas19zast.
52Cinformatykap. Brom17zast. 
52Cinformatykap. Kuc19zast.
72Einformatykap. Podlas19zast.
83Dinformatykalekcja odwołana klasa na wycieczce
      
31BCp. Dolnickip. Dobrowolska-Karcz28zast.
42Fp. Dolnickip. Kuna28zast.
51Fp. Dolnickip. Skubala-Trojan28zast.
62Ep. Dolnickip. Podlas28zast.
71Dp. Dolnickip. Mazur28zamiast klasy 3D
81Ep. Dolnickilekcja odwołana28klasa zwolniona do domu
      
12CDp. Golik-Skitałlekcja odwołana grupa przychodzi na lekcję 2
23Bp. Golik-Skitałp. Kuc19złączenie grup
33Bp. Golik-Skitałp. StarakPzast.
43Fp. Golik-Skitałp. StarakPzast.
      
22Ap. Golaszp. Kos13zast.
42Bp. Golaszp. Kuna13zast.
53EFp. Golaszp. Daniel-Schuwald30złączenie grup
      
72Bp.Skokp. Kłysik31zamiast klasy 2D
82Bp.Skokp. Pawłowska31zast. zamiast klasy 3D
      
33Ap. Mazurkiewiczp. Droździak-WronaSGzast.
43Ap. Mazurkiewiczp. ŚwiątkowskiSGzłączenie grup
     
23Ep. Zimnickap. Rozwadowska7zast.
31Bp. Zimnickap. Pawłowska7zast.

Klasa 2D – wyjście na cmentarz żydowski, lekcje  5-7, p. Czaplicka i p. Dolnicka  

Klasa 3D – wycieczka 23.05-25.05.2022 Uczniowie klasy 3D, którzy nie biorą udziału w wycieczce, uczestniczą w zajęciach z klasą 3E

Zastępstwa 20.05.2022 (piątek)

LekcjaKlasaNazwisko n-la nieobecnegoNazwisko n-la zastępującegoSalaUwagi
      
13Evacat informatykap. Kuc19zast.
83Dvacat informatykap. Pawłowska19zast.
      
51Ap. Kowalczykp. Daniel-Schuwald29zast.
61Ap. Kowalczykp. StarakPłączenie grup
71CDp. Kowalczykp. Golik-Skitał20łączenie grup
81CDp. Kowalczykp. Golik-Skitał20łączenie grup
91Dp. Kowalczyklekcja odwołana grupa zwolniona do domu
      
      
13Bp. Świątkowskilekcja odwołana grupa przychodzi na 3 lekcję
23Bp. Świątkowskilekcja odwołana grupa przychodzi na 3 lekcję
      
52ADp. Mazurkiewiczp. CieślarSGłączenie grup
62ADp. Mazurkiewiczp. CieślarSGłączenie grup
72Cp. Mazurkiewiczp. LaskoSGzast.
82Cp. Mazurkiewiczp. LaskoSGzast.
      
21Ap. Zimnickalekcja odwołana klasa przychodzi na 3 lekcję
32Bp. Zimnickap. Partyka-Petrak7zast.
42Bp. Zimnickap. Daniel-Schuwald7zast.
52Fp. Zimnickap. Taraszkiewicz7zast.
      
33Bp. Kucp. Podlas19zast.
43Bp. Kucp. Golik-Skitał46zast.
52Bp. Kucp. Golasz32łączenie grup
62Bp. Kucp. Golasz32łączenie grup
      
43Ap. Iskrzyckip. Trybalska20zast.
53Fp. Iskrzyckip. Partyka-PetrakRzast.
61Fp. Iskrzyckip. Golik-SkitałRzast.
73Dp. Iskrzyckip. StasiłoRzast.
93BCp. Iskrzyckilekcja odwołana grupa zwolniona do domu
      
23CDp. Rozwadowskap. Kuna0zast.
43CDp. Rozwadowskap. Golasz0zast.
      
      

Zmiana sal:

 lekcja klasasala
sala 1732E11
 71F19
 83D19
    

Zastępstwa 19.05.2022 (czwartek)

LekcjaKlasaNazwisko n-la nieobecnegoNazwisko n-la zastępującegoSalaUwagi
43Ainformatykap. Podlas17zast.
52Dinformatykap. Dolnicka17zast.
63Einformatykap. Kuc19zast.
72Finformatykap. Dolnicka19zast.
72Finformatykap. Podlas17zast.
81Einformatykap. Kuc19zast.
      
13Cp. Zimnickalekcja odwołana klasa przychodzi na lekcę 2
22BCp. Zimnickap. Trybalska7zast.
33Dp. Zimnickap. Cholewa7zast.
43Fp. Zimnickap. Dolnicka7zast.
53Ep. Zimnickap. Kuc7złączenie grup
73BCp. Zimnickalekcja odwołana grupa zwolniona do domu
83BCp. Zimnickalekcja odwołana grupa zwolniona do domu
      
43Eks. Iskrzyckip. Smołka33zast.
53Dks. Iskrzyckip. Skok32zast.
63Aks. Iskrzyckip. Kłysik31zast.
73Fks. Iskrzyckip. Lyszczyna19zast.
      
71Bp. Pawłowskap. Starak34zast.
      
61Fp. Mazurkiewiczp. Droździak-WronaSGzłączenie grup

SALE NA 3 PIĘTRZE NA CZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH 10-19 MAJA WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA

 Zmiana sal:  
    
 lekcja klasasala
sala 3852F8
 63CF8
 72CE8
    
sala 4123CD8
 52F8
 62EF13
    
sala 4233B29
 43B29
 62B14
 72B14
    
sala 4511B20
 21B20
 33EF20
 41EF31
 51EF31
    
sala 4633B36
 41EF36
 51EF36
 62EF21
 71D21
    
sala 1733C18
 43A18
 52D18
 72F18
 81E18
    
sala 1831C30
 52D21
 63CF0

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

24. maja 2022 r., godz. 16:00 – DZIEŃ OTWARTY VLO

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81