INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM

W ramach systemu ŚKUP można posługiwać się kartą niespersonalizowaną i spersonalizowaną.

Kartę ŚKUP spersonalizowaną (z umieszczonym na niej imieniem, nazwiskiem, zdjęciem/wizerunkiem użytkownika) można zamawiać w punktach stacjonarnych POK, POP lub na internetowym Portalu Klienta ŚKUP https://portal.kartaskup.pl. Przy zamówieniu karty określa się docelowy punkt POK, w którym będzie dokonany odbiór karty (nie można go później zmieniać).

Więcej informacji  w załączniku – Pobierz

 

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81