Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły
dr inż. Florian Brom
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Katarzyna Krawczyk-Strzelec
Z-ca dyrektora szkoły
dr Ksenia Dobrowolska-Karcz
Główny księgowy
Maria Rudkowska

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

06. 01. 2023 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt