Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły
dr inż. Florian Brom
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Katarzyna Krawczyk-Strzelec
Z-ca dyrektora szkoły
dr Ksenia Dobrowolska-Karcz
Główny księgowy
Maria Rudkowska

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81