Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły
dr inż. Florian Brom
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Małgorzata Dzietczyk
Z-ca dyrektora szkoły
mgr inż. Izabela Podlas
Główny księgowy
Maria Rudkowska

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

do 31 sierpnia 2021r. – WAKACJE 🙂

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt