MIT ME

 

MIT ME – Multilingual Innovative Teaching: Mobility & Education 

MIT ME-Multilingual Innovative Teaching:

Mobility & Education o numerze 2019-1-PL01-KA101-061813 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna
jest  realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach. Jak sugeruje tytuł, założeniem naszego projektu jest wielojęzyczność i wielokulturowość, nowatorskie technologie w nauczaniu oraz otwarcie na kontakty z innymi krajami – kreowanie tolerancji przez mobilności.

Strona projektu 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt