Stypendia

Informujemy, że Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, tj. 10 miesięcy.  Wysokość stypendium wynosi łącznie 5 000,00 zł., tj. 500,00 zł. za każdy miesiąc roku szkolnego.

Szczegółowe informacje:  https://efs-stypendia.slaskie.pl/

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

od 07. 05. 2024 r. – Egzaminy Maturalne – sesja wiosenna

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt