Rekrutacja

HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Klasa dwujęzyczna – informacje dotyczące testu kompetencji językowych


UWAGA KANDYDACI DO VLO!

17 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Odbywa się elektronicznie za pomocą systemu Vulcan:
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 

Wnioski mogą Państwo składać drogą elektroniczną poprzez system LUB wydrukowane pozostawić w specjalnie do tego przeznaczonej skrzynce, która znajduje się obok portierni na parterze naszej szkoły.

Kandydatom do klasy dwujęzycznej matematyczno-przyrodniczej przypominamy, że w oddziale obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się 8 czerwca o godz. 15.30.

W zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej sprawdzian przeprowadzony zostanie w szkole lub zdalnie online.

Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 31 maja 2021r. chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: 5logliwice@gmail.com . W razie testu przeprowadzonego online prosimy o podanie adresu email, na który ma zostać wysłany link do testu.

__________________________________________________________

Zapoznaj się z materiałami o naszej szkole!


Zobacz opis profili klas!

Regulamin rekrutacji do VLO

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – rok szkolny 2020/2021

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 września (wtorek) godz. 17:00 – Zebrania z rodzicami.

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81