Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

 
Przypominamy kandydatom do naszego liceum, że wnioski składać można w terminie od 15 maja do 19 czerwca do godziny 15.
 
Uwaga! Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą złożyć wniosek do dnia 29 maja do godziny 15.
 
Wnioski mogą być składane elektronicznie lub w formie papierowej. Wnioski papierowe proszę składać w sekretariacie szkoły lub wrzucać do skrzyni znajdującej się w głównym wejściu szkoły.
 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

23 czerwca 9:00 – 12:00

26 czerwca 9:00 – 15:00

27 czerwca 9:00 – 12:00.

28 czerwca 12:00 – 15:00

 

W dniach 29 czerwca – 5 lipca dokumenty będzie można składać w sekretariacie szkoły lub wrzucać do specjalnej skrzyni, znajdującej się w głównym wejściu do szkoły.

6 lipca 12:00 – 16:00

7 lipca 9:00 – 15:00

10 lipca 9:00 – 15:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

18 lipca 12:00 – 15:00

19 lipca 9:00 – 12: 00

20 lipca 12:00 – 15:00

21 lipca 9:00 – 12:00

24 lipca 9:00 – 12:00

 

25 lipca 12:00 – 15:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po VLO w Gliwicach:

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt