Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Informujemy kandydatów do V LO, że rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Link do strony podajemy poniżej:

 

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

 

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 7 czerwca o godz. 15.30. Test przeprowadzony zostanie w szkole. Kandydat powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 30 maja 2022r. chęć przystąpienia
do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: 
5logliwice@gmail.com .

Uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły (dotyczy osób, które dostarczą drogą elektroniczną zwolnienie lekarskie przed
I terminem przeprowadzania sprawdzianu), będą mogli przystąpić do sprawdzianu w drugim terminie – 27 czerwca 2022r. godz. 9.00.

 

Kandydat do klasy dwujęzycznej przystępuje do testu w szkole pierwszego wyboru.

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po VLO w Gliwicach.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

24. maja 2022 r., godz. 16:00 – DZIEŃ OTWARTY VLO

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81