Nasi olimpijczycy w gimnazjum

Wykaz finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych

Konkurs Rok Uczeń Lokata Nauczyciel
III Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów 2019 Antoni Bul finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2019 Jakub Koryzna laureat mgr Katarzyna Bogunia-Stecko
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii 2019 Nina Łypaczewska laureatka mgr Małgorzata Dzietczyk
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii 2019 Antoni Bul finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2019 Maria Ochman finalistka mgr Izabela Podlas
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2019 Sandra Sater finalistka mgr Małgorzata Dolnicka
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2019 Nina Łypaczewska finalistka mgr Dorota Maniakowska
II Olimpiada Historyczna dla gimnazjalistów 2018 Maciej Gwadera finalista mgr Anna Kloza
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2018 Idril Cichocka laureatka mgr Agnieszka Smołka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 2018 Filip Strawczyński finalista mgr Jolanta Gokiert
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2018 Martyna Ochman-Milarska finalistka dr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2018 Kacper Stiborski finalista mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2017 Marcin Grabysz laureat mgr Małgorzata Dolnicka
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2017 Marta Kwiecień laureatka mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2017 Marcin Grabysz laureat mgr Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2017 Katarzyna Mazur finalistka mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2017 Michał Jańta laureat mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2017 Magdalena Dederko laureatka mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2017 Marta Kwiecień laureatka mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2017 Michał Skrzekowski finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2017 Maciej Gwadera laureat mgr Anna Kloza
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2017 Michał Jańta laureat mgr Anna Kloza
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 2017 Filip Strawczyński laureat mgr Jolanta Gokiert
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2017 Marta Kwiecień laureatka mgr Katarzyna Czaplicka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2017 Marcin Grabysz laureat mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2017 Magdalena Dederko laureatka mgr Antonina Dziuban
XVI Wojewódzki Konkurs Biblijny 2017 Katarzyna Mazur finalistka mgr Katarzyna Kłysik
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2016 Michał Jańta finalista mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2016 Magdalena Dederko finalistka mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2016 Michał Skrzekowski laureat mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2016 Zofia Glapa finalistka mgr Joanna Mazur
mgr Anna Pawłowska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2016 Magdalena Dederko laureatka mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2016 Marcin Grabysz finalista mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2015 Joanna Rocznik laureat mgr Agnieszka Smołka
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2015 Marcin Goławski laureat mgr Elżbieta Sztokało
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2015 Marcin Goławski laureat mgr Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z WOS 2015 Marcin Goławski laureat mgr Przemysław Cholewa
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2015 Mateusz Szwaja laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2015 Damian Kordek laureat mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2015 Damian Kordek finalista mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2015 Marcin Goławski finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2015 Marcin Goławski finalista mgr Magdalena Rozwadowska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2015 Krzysztof Gerc finalista mgr Magdalena Rozwadowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2014 Marcin Goławski Laureat mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2014 Marcin Goławski Laureat mgr Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2014 Marcin Goławski Finalista mgr Elżbieta Sztokało
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2014 Wojciech Mężyk Laureat mgr Anna Kloza
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2014 Maciej Kubiak Laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z WOS 2014 Alicja Karmańska Laureatka mgr Przemysław Cholewa
Konkurs Przedmiotowy z WOS 2014 Piotr Drzewiecki Laureat mgr Przemysław Cholewa
VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 2013 Krzysztof Rożałowski Finalista mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2013 Jakub Gawlik Finalista mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2013 Marcin Goławski Laureat mgr Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2013 Marcin Goławski Finalista mgr Elżbieta Sztokało
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Wojciech Mężyk Finalista mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Mateusz Baryła Finalista mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Grzegorz Kazana Laureat dr Beata Zimnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Krzysztof Rożałowski Laureat dr Beata Zimnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Jakub Gawlik Finalista mgr Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2013 Piotr Grabysz Laureat mgr Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2013 Bożysława Herma Laureatka mgr Przemysław Cholewa
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2013 Krzysztof Rożałowski Laureat mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2013 Piotr Grabysz Laureat mgr Anna Pawłowska-Glapa
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2013 Grzegorz Kazana Finalista mgr Aleksandra Starak
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2013 Julia Krakowiak Finalistka mgr Aleksandra Starak
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2013 Weronika Krasa Finalistka mgr Aleksandra Starak
Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2013 Agata Kwarciany Laureatka mgr Ewa Rasińska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2013 Piotr Grabysz Laureat mgr Małgorzata Bryda
II Olimpiada z Języka Angielskiego Gimnazjalistów 2012 Aleksandra Pawlyta Laureatka mgr Joanna Golik-Skitał
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2012 Agata Kwarciany Laureatka mgr Aleksandra Starak
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2012 Magdalena Buhl Finalistka mgr Katarzyna Kopaczel
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 2012 Magdalena Buhl Finalistka mgr Ewelina Mrózek
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2012 Marcin Tatoń Laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2012 Mikołaj Benesiewicz Finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2012 Marcin Tatoń Finalista mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2012 Marta Krzak Finalistka mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2012 Marcin Tatoń Laureat mgr Joanna Mazur
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2012 Łukasz Ryziewicz Laureat mgr Małgorzata Dolnicka
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2012 Krzysztof Rożałowski Laureat mgr Dorota Maniakowska/mgr Iwona Rydalska
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2012 Marcin Tatoń Laureat mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2012 Krzysztof Rożałowski Finalista dr Beata Zimnicka
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2012 Marcin Tatoń Laureat mgr Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2012 Bożysława Herma Laureatka mgr Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2012 Maria Flak Laureatka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2012 Aleksandra Samol Laureatka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2012 Agata Kwarciany Laureatka mgr Małgorzata Bryda
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2012 Izabela Smętek Laureatka mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2011 Anna Gwadera Laureatka mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2011 Natalia Łomnicka Laureatka mgr Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2011 Aleksandra Białoń Laureatka mgr Aleksandra Procek
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2011 Marcin Tatoń Laureat mgr Joanna Golik – Skitał
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2011 Marcin Tatoń Finalista mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2011 Marta Krzak Laureatka mgr Ksenia Dobrowolska i mgr Piotr Dolnicki
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2011 Anna Gwadera Finalistka mgr Ksenia Dobrowolska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2011 Marcin Tatoń Finalista mgr Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2011 Roksana Paluch Finalistka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2011 Mikołaj Benesiewicz Laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2011 Mateusz Błasiak Laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2011 Jacek Łanuszewski Laureat mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2011 Natalia Łomnicka Laureatka mgr Anna Kloza
Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie 2011 J M Laureat mgr Przemysław Cholewa
X Wojewódzki Konkurs Biblijny 2011 Marcin Tatoń Finalista mgr Anna Lyszczyna
X Wojewódzki Konkurs Biblijny 2011 Anna Gwadera Finalistka mgr Katarzyna Kłysik
X Wojewódzki Konkurs Biblijny 2011 Marcin Tatoń Finalista mgr Anna Lyszczyna
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2011 Antoni Zegartowski Finalista mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2010 Anna Majewska Laureatka mgr Agnieszka Smołka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2010 Maja Gwóźdź Laureatka mgr Aleksandra Starak
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2010 Mikołaj Benesiewicz Finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2010 Mateusz Błasiak Finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2010 Jacek Januszewski Finalista mgr Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2010 Mikołaj Kluczniak Laureat dr Krzysztof Wiedermann
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2010 Szymon Krzak Laureat dr Krzysztof Wiedermann
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2010 Ada Walentyńska Finalistka mgr Iwona Rydalska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2010 Aleksandra Gałeczka Finalistka mgr Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2010 Michał Kamiński Finalista dr Aleksandra Pyzik, mgr Elżbieta Sztokało, mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2010 Michał Kamiński Laureat mgr Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2010 Agata Walenta Laureatka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2010 Katarzyna Nurkowska Laureatka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2010 Ewa Marciniak Laureatka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2010 Michelle Ziobem Finalistka mgr Sabina Wesoły
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2010 Maja Gwóźdź Finalistka mgr Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2009 Michał Kamiński Laureat Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2009 Michał Kamiński Laureat Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2009 Magdalena Trybalska Laureat Katarzyna Czaplicka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2009 Monika Kubowicz Laureatka Magdalena Kos
Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 2009 Monika Słaboń-Turska Laureatka Ewelina Pawliczek
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2009 Marta Danikiewicz Laureatka Magdalena Siekanowicz, Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2009 Agnieszka Niemczyk Laureatka Magdalena Siekanowicz, Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2009 Magdalena Trybalska Finalistka Piotr Dolnicki
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2009 Berenika Tyszko Finalistka Piotr Dolnicki
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2009 Mikołaj Kluczniak Finalista Krzysztof Wiedermann
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2008 Aleksandra Łanuszewska Laureatka Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2008 Aleksandra Łanuszewska Finalistka Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2008 Remigiusz Blicharski Finalista Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Geografii 2008 Magdalena Trybalska Finalistka Piotr Dolnicki
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Magdalena Kurylak Finalistka Krystyna Moszyńska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Michał Płatek Finalista Krystyna Moszyńska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Marlena Surówka Finalistka Krystyna Moszyńska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Aleksandra Łanuszewska Finalistka Aleksandra Procek
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Paweł Rodak Finalista Aleksandra Procek
Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 2008 Jerzy Żurawiecki Finalista Aleksandra Procek
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2007 Łukasz Chrobok Laureat Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2007 Bartłomiej Walentyński Finalista Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2007 Stefan Becker Finalista Ewa Ziemlińska
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2007 Aleksandra Łanuszewska Laureatka Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2007 Łukasz Szczurowski Finalista Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2007 Krzysztof Miczkowski Laureat Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2007 Agnieszka Bylina Finalistka Iwona Rydalska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2007 Krzysztof Miczkowski Finalista Iwona Rydalska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2007 Aleksandra Łanuszewska Laureatka Małgorzata Dolnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2007 Małgorzata Ogrodniczek Laureatka Izabella Suchnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2007 Agnieskza Bylina Laureatka Beata Zimnicka
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2007 Aleksandra Łanuszewska Laureatka Dagmara Czerwińska-Wróbel
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2006 Joanna Grzbiela Finalistka Magdalena Siekanowicz
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2006 Magdalena Okoń Finalistka Magdalena Siekanowicz
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2006 Magdalena Okoń Laureatka Elżbieta Czorek
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2006 Szymon Gut Laureat Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2006 Tomasz Kociumaka Laureat Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2006 Michał Trybus Laureat Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2006 Aleksandra Łanuszewska Laureatka Małgorzata Dolnicka
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2006 Joanna Grzbiela Finalistka Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2006 Katarzyna Wolanin Finalistka Beata Stradowska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2006 Szymon Gut Finalista Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2006 Michał Gałeczka Finalista Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2005 Alicja Kosmalska Laureatka Magdalena Siekanowicz
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2005 Alicja Kosmalska Laureatka Aleksandra Pyzik
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2005 Szymon Gut Laureat Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2005 Tomasz Kociumaka Laureat Dorota Maniakowska
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 2005 Sonia Tymińska Laureatka Antonina Dziuban
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2005 Marta Schmidt Finalistka Krystyna Kwodawska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2005 Magdalena Surówka Finalistka Krystyna Kwodawska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2005 Beata Grzeganek Laureatka Krystyna Kwodawska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2005 Marta Hachuła Finalistka Krystyna Kwodawska
Konkurs Przedmiotowy z Historii 2005 Szymon Gut Finalista Małgorzata Dzietczyk
Konkurs Przedmiotowy z Biologii 2004 Martyna Dąbrowska Laureatka Aleksandra Szczurowska
Konkurs Przedmiotowy z Chemii 2004 Alicja Kosmalska Finalistka Aleksandra Wiedermann
Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 2002 Małgorzata Maksymiak Finalistka Izabella Suchnicka

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

19. 03. 2024 r. – Zebranie z rodzicami.
Klasy IV LO informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną.
Pozostałe klasy – konsultacje.
Godz. 17:00.

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt