Rada rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i informację czego dotyczy wpłata – składka na Radę Rodziców.

Składki są dobrowolne.
Dziękujemy za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.

Sprawozdanie z działalności
Rady Rodziców 2022/2023


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. p. Anna Beluch (przewodnicząca)
2. p. Małgorzata Serafin-Wójcik (skarbnik)
3. p. Andrzej Rachwalski
4. p. Marta Horoszewicz
5. p. Małgorzata Donner
6. p. Elżbieta Płońska

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. p. Monika Woźniak-Piśnicka
2. p. Ewa Pośpiech-Baranowska
3. p. Małgorzata Franke

Regulamin Rady Rodziców

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt