Rada rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i informację czego dotyczy wpłata – składka na Radę Rodziców lub pielęgniarkę.

Składki są dobrowolne.
Dziękujemy za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2019/2020

 


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2020/2021

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Anna Beluch (Przewodnicząca)
2. Marcin Szczygieł (Zastępca)
3. Joanna Piktas (Skarbnik)
4. Joanna Ossera (Sekretarz)
5. Joanna Bąk
6. Janusz Łukaszuk

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2020/2021

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Katarzyna Tokarczyk
2. Ewa Biaduń
3. Aleksandra Sokoła

 

Regulamin Rady Rodziców

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 września (wtorek) godz. 17:00 – Zebrania z rodzicami.

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81