Rada rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i informację czego dotyczy wpłata – składka na Radę Rodziców lub pielęgniarkę.

Składki są dobrowolne.
Dziękujemy za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.

Sprawozdanie z działalności
Rady Rodziców 2020/2021


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Anna Beluch (Przewodnicząca)
2. Joanna Piktas (Skarbnik)
3. Janusz Łukaszuk
4. Marta Horoszewicz
5. Małgorzata Donner
6. Małgorzata Serafin-Wójcik

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2021/2022

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. Krzysztof Ćwichoń
2. Agnieszka Chrzanowska – Małys
3. Michał Zasadzień

Regulamin Rady Rodziców

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

22. czerwca 2022 r., godz. 9:00 – SPORTOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81