Rada rodziców

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym  w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 29,

Rachunek bankowy: 70 1240 1343 1111 0010 7134 1959

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i informację czego dotyczy wpłata – składka na Radę Rodziców.

Składki są dobrowolne.
Dziękujemy za zaangażowanie i dokonywanie wpłat.

Sprawozdanie z działalności
Rady Rodziców 2021/2022


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. p. Anna Beluch (przewodnicząca)
2. p. Małgorzata Serafin-Wójcik (skarbnik)
3. p. Janusz Łukaszuk
4. p. Marta Horoszewicz
5. p. Małgorzata Donner
6. p. Elżbieta Płońska

Skład Komisji Rewizyjnej – rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię Nazwisko E-mail/Login Telefon
1. p. Krzysztof Ćwichoń
2. p. Agnieszka Chrzanowska – Małys
3. p. Michał Zasadzień

Regulamin Rady Rodziców

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

06. 01. 2023 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt