Kalendarium Roku Szkolnego

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024: 

__________________________________________________________________________________

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023r.

__________________________________________________________

Narodowe Czytanie – 8 września 2023 r

__________________________________________________________

I Zebranie z rodzicami – 12 września 2023r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Próbne matury z przedmiotów obowiązkowych – 27-29.09.2023r.

__________________________________________________________

Pierwszy termin składania deklaracji maturalnych – do 2 października 2023r.

__________________________________________________________

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13 października 2023r.

__________________________________________________________

I Zebranie z rodzicami-konsultacje – 7 listopada 2023r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopada 2023r.

__________________________________________________________

Wieczór Talentów – nowa edycja „Scena dla każdego” – 8 grudnia 2023r.

__________________________________________________________

Próbny pisemny egzamin maturalny dla klas IV LO j. polski i matematyka PP i PR oraz wszystkie przedmioty PR i DJ (j. ang.) – 11-21 grudnia 2023r.

__________________________________________________________

III spotkanie z rodzicami–konsultacje. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznym – 12 grudnia 2023 r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023r. – 01 stycznia 2024r.

__________________________________________________________

Wystawienie ocen semestralnych – do 12 stycznia 2024r.
Koniec semestru I

__________________________________________________________

Ferie zimowe – 29.01-11.02.2024r.

__________________________________________________________

IV zebranie z rodzicami- informacja o wynikach klasyfikacji semestralnej. Omówienie regulaminu egzaminu maturalnego. – 23 stycznia 2024r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych – 7 lutego 2024r.

__________________________________________________________

Próbna matura ustna z j. polskiego i j. obcego – 22-26.01.2024r. – codziennie w jednej klasie

__________________________________________________________

Studniówka – 17.02.2024

__________________________________________________________

V Zebranie z rodzicami – klasy IV LO informacje o
zagrożeniu oceną niedostateczną. Pozostałe klasy – konsultacje – 19 marca 2024r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Rekolekcje – 25-27 marca 2024r

__________________________________________________________

Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03-02.04 2024r.

__________________________________________________________

Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2024r.

__________________________________________________________

Zakończenie zajęć w klasach IV LO. Uroczystość rozdania
świadectw absolwentom – 26 kwietnia 2024r.

__________________________________________________________

Święto Konstytucji 3 Maja – 30 kwietnia 2024r.

__________________________________________________________

Egzamin maturalny w sesji wiosennej
Od 7 do 24 maja 2024r – część pisemna
Od 11 do 25 maja 2024r. – część ustna

__________________________________________________________

VI zebranie dla rodziców – konsultacje – informacja o grożących ocenach niedostatecznych – 21 maja 2024r. godzina 17:00

__________________________________________________________

Dni sportu 19-20 czerwca (środa i czwartek) 2024r.
19 czerwca – zawody sportowe w hali
20 czerwca – piknik, zajęcia integracyjne z wychowawcami, wycieczki klasowe

__________________________________________________________

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024r.

__________________________________________________________

Ferie letnie – 22.06-31.08.2024r

__________________________________________________________

Rozdanie zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego – 9 lipca 2024r. (wtorek)

Proponowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 2.11.2023 (czwartek) – dzień po Wszystkich Świętych

 2.05.2024 (czwartek) 

 7.05.2024 (wtorek) – egzamin maturalny z j. polskiego PP 

 8.05.2024 (środa) – egzamin maturalny z matematyki PP 

 9.05.2024 (czwartek) – egzamin maturalny z j. angielskiego PP 

 13.05.2024 (poniedziałek) – egzamin maturalny z j. angielskiego PR i DJ 

 31.05.2024 (piątek) – dzień po Bożym Ciele 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

21. 06. 2024 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

godz. 9:00 – osoby wyróżnione (aula)

godz. 10:30 – spotkanie w klasach

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt