Ostatni cichociemny w VLO.

W piątek 13 kwietnia br. miało miejsce w naszej szkole wyjątkowe wydarzenie. Na lekcji historii na zaproszenie pana prof. Andrzeja Zielińskiego, gościliśmy wyjątkowa osobę, ostatniego żyjącego cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego.

Cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych desantowani do okupowanej Polski podczas II wojny światowej w celu prowadzenia walki nieregularnej (partyzanckiej) z niemieckim okupantem (Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) oraz kierowani byli  do organizowania i szkolenia ruchu oporu w kraju.

Do służby w okupowanej Polsce zgłosiło się ochotniczo 2413 kandydatów. Szkolenie prowadzone według standardów Special Operations Executive i oddziałów brytyjskich komandosów ukończyło z pozytywnym wynikiem 606 osób, a do skoku skierowano 579. Do kraju odbyły się 82 loty, podczas których przerzucono 316 cichociemnych.

Z trzystu szesnastu przerzuconych do Polski cichociemnych w czasie wojny zginęło stu trzech (około 30%), w tym dziewięciu podczas lotu lub skoku, osiemdziesięciu czterech zginęło w walce lub zostało zamordowanych przez gestapo, dziesięciu zażyło truciznę po aresztowaniu; na dziewięciu wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów w okresie stalinizmu. Spośród dziewięćdziesięciu jeden cichociemnych, którzy wzięli udział w powstaniu warszawskim, osiemnastu zginęło w walce. Dziewięćdziesięciu czterech aresztowali Sowieci i zesłali w głąb ZSRR. Warto więc jeszcze raz powtórzyć, że

do dnia dzisiejszego żyje tylko jeden cichociemny, mający 97 lat, mieszkający w Gliwicach Aleksander Tarnawski. Z tym wyjątkowym świadkiem historii spotkali się uczniowie kl. 3a oraz 1c.

Pytania jakie zadawali uczniowie i prowadzący spotkanie, dotyczyły takich zagadnień jak np. powstanie warszawskie czy żołnierze wyklęci. Pan kapitan Tarnawski przedstawił  drogę, którą przebył w czasie okupacji od kampanii wrześniowej, poprzez ucieczkę z na Zachód, szkolenie w Anglii do działalności konspiracyjnej po wylądowaniu w okupowanej Polsce.    W książce, którą wydał nasz Gość w 2016 roku napisał m.in.: Na patriotyzm powinna się składać nie tyle ślepa gotowość poświęcenia życia na „ołtarzu ojczyzny”, ale inne ważne elementy: praca na rzecz rozwoju kraju – rozwoju gospodarczego, kulturalnego – to są (…..) elementy nowoczesnego patriotyzmu.

Pan Tarnawski w wieku 93 lat oddał ostatni skok spadochronowy wspólnie z oficerami Gromu i kończąc spotkanie z uczniami naszej szkoły namawiał ich aby trenowali skoki spadochronowe, ponieważ dają wiele atrakcyjnych przeżyć, których nic nie zastąpi.

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt