Rada Rodziców – konkurs dla klas!

Rada Rodziców przy V LO zaprasza wszystkie klasy do udziału w konkursie.

Nagrody:

I miejsce – 100 % dofinansowania na wyjście do kina dla całej klasy

II miejsce – 50 % dofinansowania na wyjście do kina dla całej klasy

Wygrywa klasa, w której największy % osób opłaci składkę na Radę Rodziców i pielęgniarkę.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81