UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH LICEUM!

Został wybrany podręcznik do Wiedzy o kulturze:
B.Forysiewicz, G.Świętochowska i inni, Spotkania z kulturą,Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, 
wyd. WSiP
/podręcznik może być z poprzednich lat, proszę jedynie sprawdzić, czy zawiera dołączoną płytkę z materiałami dodatkowymi/
Nauczyciel WOK-u Antonina Dziuban

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt