Projekt NIEPODLEGŁA

Społeczność V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach uczestniczy w r. szk. 2018/19  w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości.

Przystąpiliśmy do konkursu w ramach  programu edukacyjnjnego Wolność, równość, niepodległość w ramach rządowego programu wieloletniego Niepodległa. W czerwcu złożyliśmy  wniosek do MEN o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Wniosek został oceniony na 39 pkt (z 40 możliwych do uzyskania).

Na realizację projektu szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 6700 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

wrzesień 2018 r.

  1. Przygotowanie wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości
  2. Wyjazd uczniów klas I na wycieczkę na Górę Św. Anny. (Zwiedzanie Muzeum Czynu Powstańczego, praca warsztatowa, gry terenowe z wykorzystaniem wiedzy historycznej i biologiczno-geograficznej)
  3. Rozpoczęcie akcji krwiodawstwa Krew dla niepodległej – współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i innymi szkołami oddawanie krwi – przez cały rok szkolny

Październik 2018r.

  1. 6 października– sobota- rajd rowerowy szlakiem wydarzeń historycznych regionu
  2. 12 października – podczas obchodów Dnia Nauczyciela zakopanie na szkolnym podwórzu Kapsuły czasu zawierającej informacje o obecnych uczniach i nauczycielach, o mieście i szkole przeznaczonej dla przyszłych uczniów, która będzie odkopana w 100 lecie jubileuszu szkoły w roku 2045
  3. Wycieczka edukacyjna połączona z warsztatami dla uczniów klas II do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
  4. Koniec października – debata „Polaków kręte drogi do wolności”; z udziałem gości ze świata nauki

Listopad 2018 r.

  1. 6 listopada – koncert dla uczniów, rodziców i nauczycieli Patriotyzm się nie starzeje
  2. 9 listopada – dzień biało-czerwony w szkole, ułożenie żywego konturu Polski uwiecznione pamiątkowym zdjęciem, uroczysta akademia, wspólne odśpiewanie hymnu o godz.11.11

 

Zapraszamy uczniów i rodziców do udziału we wspólnym świętowaniu 100-lecia naszej niepodległości.

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81