Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po szkole podstawowej

Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po szkole podstawowej, który odbył się 24 maja 2019 r.

TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADPODSTAWOWA) 24 maja 2019
NR szkoła wynik pkt wynik % NR
1 SP 27 54% 1
2 SP 26 52% 2
3 SP 34 68% 3
4 SP 20,5 41% 4
5 SP nb nb 5
6 SP 35 70% 6
7 SP 31 62% 7
8 SP 27,5 55% 8
9 SP 27 54% 9
10 SP 39 78% 10
11 SP 19,5 39% 11
12 SP 31,5 63% 12
13 SP 30 60% 13
14 SP 12,5 25% 14
15 SP 13,5 27% 15
16 SP 22 44% 16
17 SP nb nb 17
18 SP 36,5 73% 18
19 SP 18,5 37% 19
20 SP 31,5 63% 20
21 SP 35 70% 21
22 SP 14,5 29% 22
23 SP 33 66% 23
24 SP 37,5 75% 24
25 SP 23,5 47% 25
26 SP 23,5 47% 26
27 SP 14 28% 27
28 SP 28 56% 28
29 SP 30,5 61% 29
30 SP nb nb 30
31 SP nb nb 31
32 SP nb nb 32
33 SP 39,5 79% 33
34 SP 16 32% 34
35 SP 15,5 31% 35
36 SP 24 48% 36
37 SP 25,5 51% 37
38 SP 24 48% 38
39 SP 23,5 47% 39
40 SP 39 78% 40
41 SP 33,5 67% 41
42 SP 36 72% 42
43 SP 31,5 63% 43
44 SP 18,5 37% 44
45 SP 16,5 33% 45
46 SP 18 36% 46
47 SP 29 58% 47
48 SP 41,5 83% 48
49 SP 25 50% 49
50 SP 43 86% 50
51 SP 21,5 43% 51
52 SP 28,5 57% 52
53 SP 20 40% 53
54 SP 40,5 81% 54
55 SP 34,5 69% 55
56 SP 38 76% 56
57 SP 21 42% 57
58 SP 15 30% 58
59 SP 17,5 35% 59
60 SP 14 28% 60
61 SP nb   61
62 SP 32,5 65% 62
63 SP 16,5 33% 63
64 SP 20 40% 64
65 SP nb   65
66 SP 34 68% 66
67 SP 29 58% 67
68 SP 34,5 69% 68
69 SP 25,5 51% 69
70 SP 17 34% 70
71 SP 33,5 67% 71
72 SP 18,5 37% 72
73 SP 37,5 75% 73
74 SP nb   74
75 SP 42 84% 75
76 SP nb   76
77 SP 20,5 41% 77
78 SP 22 44% 78
79 SP 26 52% 79
80 SP 43 86% 80
81 SP 19,5 39% 81
82 SP 21 42% 82
83 SP 17,5 35% 83
84 SP nb   84
85 SP 27 54% 85
86 SP 19 38% 86
87 SP 31,5 63% 87
88 SP 28,5 57% 88
89 SP 21,5 43% 89
90 SP 44 88% 90
91 SP 31,5 63% 91
92 SP nb   92
93 SP 12,5 25% 93
94 SP 32,5 65% 94
95 SP 24,5 49% 95
96 SP 25 50% 96
97 SP 25 50% 97
98 SP 17 34% 98
99 SP 16,5 33% 99
100 SP 26 52% 100
101 SP 43 86% 101
102 SP 35,5 71% 102
103 SP 21,5 43% 103
104 SP 43 86% 104
105 SP 21 42% 105
106 SP 34 68% 106
107 SP nb   107
108 SP 13 26% 108
109 SP 15 30% 109
110 SP 19 38% 110
111 SP nb   111
112 SP 22,5 45% 112
113 SP 34 68% 113
114 SP 41,5 83% 114
115 SP 17,5 35% 115
116 SP 41,5 83% 116
117 SP 30 60% 117
118 SP 33,5 67% 118
119 SP 36 72% 119
120 SP 40,5 81% 120
121 SP 20 40% 121
122 SP 22 44% 122
123 SP 23 46% 123
124 SP 32 64% 124
125 SP 22 44% 125
126 SP 28 56% 126
127 SP 37 74% 127

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81