Wyniki egzaminów gimnazjalnych – gratulujemy!

Oto tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 🙂

Z wynikami można się zapoznać na poniższej tabeli, która stanowi porównanie wyników osiągniętych przez naszych uczniów ze średnimi krajowymi i wojewódzkimi.

Wyniki Gimnazjum Nr 15 2018/2019
Część humanistyczna
Rok szkolny Przedmioty humanistyczne Język polski
Szkoła Gliwice Woj. Kraj Szkoła Gliwice Woj. Kraj

2018/2019

24,23 pkt.

25,26 pkt.

75,86%

61,39%

58,00%

59,00%

79,01%

65,47%

63,00%

63,00%

Część matematyczno – przyrodnicza
Rok szkolny Przedmioty przyrodnicze Matematyka
Szkoła Gliwice Woj. Kraj Szkoła Gliwice Woj. Kraj

2018/2019

17,59 pkt.

17,90 pkt.

62,87%

51,48%

49,00%

49,00%

61,69%

46,40%

41,00%

43,00%

Język angielski
Rok szkolny Język angielski PP Język angielski PR
Szkoła Gliwice Woj. Kraj Szkoła Gliwice Woj. Kraj

2018/2019

36,05 pkt.

31,30 pkt.

90,31%

73,76%

69,00%

68,00%

78,48%

59,49%

53,00%

53,00%

 

Staniny:
przedmioty humanistyczne najwyższy 9
język polski bardzo wysoki 8
przedmioty przyrodnicze bardzo wysoki 8
matematyka bardzo wysoki 8
język angielski PP bardzo wysoki 8
język niemiecki PP bardzo wysoki 8

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81