STYPENDIUM INWESTUJEMY w TALENTY.

Informujemy, że od 23 września 2019 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie
do dnia 25 października bieżącego roku.
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej
http://efs-stypendia.slaskie.pl

Informacje na temat kryteriów można także uzyskać u Pani Dagmary Czerwińskiej- Wróbel

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt