Zajęcia dodatkowe z matematyki i chemii dla uczniów klas maturalnych

 

Ze względu na niewielką liczbę chętnych na zajęcia z matematyki na poziomie podstawowym w poniedziałek oraz niewielką liczbę chętnych na obu poziomach w środę i czwartek ustalono,  że zajęcia odbywać się będą wg następującego planu.

( Ewentualne  przesunięcie godziny rozpoczęcia zajęć można negocjować z prowadzącym)

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY –zajęcia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej  sale nr 315 lub 425

Środa: 15.30- 17.00– zapraszamy tu także tych, którzy zapisali się
na godz. 17.15

Czwartek: 15.30- 17.00– zapraszamy tu także tych, którzy zapisali się
na godz. 17.15

 

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY–zajęcia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej  sale nr 315 lub 425

Poniedziałek: 16.00-17.30  sala 315

Środa: 15.30- 17.00– zapraszamy tu także tych, którzy zapisali się
na godz. 17.15

Czwartek: 15.30- 17.00– zapraszamy tu także tych, którzy zapisali się
na godz. 17.15

 

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY –zajęcia w V LO s .34

Środa : godz.15.15-16.45

 

ZAJĘCIA Z CHEMII

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej (Szara Chemia) sala nr 3

Wtorek 17.15-18.45

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81