Stowarzyszenie “Rozwój” oferuje pomoc.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia “Rozwój” zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, oraz ich rodzin – mieszkańców Gliwic. Można się zgłosić w czwartki i soboty w ośrodku przy ul. Kozielskiej 16. Szczegóły na ulotce.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81