Informacja dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Przypominamy, że wszystkich kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Test ten odbędzie się 30 czerwca o godzinie 10.00.
W zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej sprawdzian przeprowadzony zostanie w szkole lub zdalnie online. Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 15 do 22 czerwca i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych.
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie wniosku (podania) do 22 czerwca do godz.15.00
 
Ponadto kandydaci do klasy dwujęzycznej zobowiązani są zgłosić do dnia 22 czerwca 2020 r. chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: rekrutacjadwujezyczna@vlo.gliwice.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32 401 07 40.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt