Nauczyciele VLO na konferencji prof. Jacka Pyżalskiego.

„Co naprawdę młodzi ludzie robią online – teraz i w pandemii – i co z tego wynika?” Na te pytania starał się odpowiedzieć 4 października b.r., Jacek Pyżalski, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach, a została zorganizowana przy współudziale V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach.

Jacek Pyżalski – pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, autor licznych publikacji, przedstawił nauczycielom najnowsze badania w dziedzinie pedagogiki, tym razem poświęcone działaniom młodych w Internecie i mediach, w kontekście nauki zdalnej.  Zwrócił również uwagę na różnorodność tych działań, które wbrew ogólnemu przeświadczeniu, wcale nie są w tak wysokim stopniu nacechowane negatywnie, jak przedstawiają ten problem media.

Prowadzący podkreślił wagę szczegółów, a nie spektakularnych działań, w procesie wychowania. Najczęściej zakładany jest negatywny obraz ucznia i jego aktywności w przestrzeni online, lecz badania wykazują szerokie spektrum tych działań.
Podobnie jest z jednoznaczną oceną relacji między uczniami podczas nauki zdalnej – okazuje się, że młodzi ludzie w tym czasie lepiej dawali sobie radę niż nauczyciele i rodzice.
Ciekawym fragmentem wykładu był ten poświęcony uczniom, którzy dzięki pandemii rozwinęli swoje talenty i poprawiły się ich relacje z rówieśnikami. I to im należy w mądry, wyważony sposób poświęcić uwagę. Często właśnie nauka zdalna pozwoliła osobom wycofanym na uaktywnienie się na forum grupy.
Jacek Pyżalski przywołał problem często pomijany, a mianowicie potrzebę zadbania nauczycieli o samych siebie, swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

Wykład prof. Jacka Pyżalskiego jest świetnym uzupełnieniem postrzegania młodych ludzi, w stosunku do uproszczonego obrazu medialnego, a także oceny nauki zdalnej i indywidualnych doświadczeń nauczycieli.

źródło: edukacja.gliwice.eu

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt