Akcja samoDzielne Matki

W tym roku szkolnym zespół złożony z uczennic klas drugich naszej szkoły: Ewy Danikiewicz, Magdaleny Wygody i Zofii Początek wymyślił i zrealizował w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii projekt społeczny samodzielne Matki. Jego celem była pomoc kobietom i dzieciom, które znalazły się w szczególnie trudnej życiowej sytuacji i zmuszone są przez jakiś czas przebywać w tzw. „domu samotnej matki”. Uczennice martwiły się czy w obliczu wielkich potrzeb wywołanych trwająca wojną za naszą granicą i licznych zbiórek pomocowych uda się osiągnąć założone cele. Udało się!

30 marca dziewczyny przekazały dary Domowi dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach-Sośnicy. Zbiórki potrzebnych artykułów ( środki czystości, gry, zabawki) przeprowadziły w szkołach: ZSO nr 5 Im. Armii Krajowej w Gliwicach, ZSP nr 16 w Gliwicach oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga Projekt został również wsparty przez sponsora, którym była Gliwicka Kooperatywa Spożywcza Tomata. Organizacja wsparła projekt darami o wartości ok. 500 zł oraz zabawkami i grami. Dzięki zaangażowaniu uczniów szkół biorących udział w akcji oraz sponsorów, udało się zebrać rzeczy o wartości ponad 1500zł!

Brawo dziewczyny!

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

10. 11. 2023 r. – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

08.12.2023 r. – Finał konkursu „Scena dla każdego”

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt