Bullying w szkole – szkolenie dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Pierwszym etapem wdrażania w naszej szkole systemu do przeciwdziałania przemocy rówieśniczej RESQL było szkolenie przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Uczniowie dowiedzieli się czym jest bullying i jak się przeciwstawiać jego przejawom. Prowadząca szkolenie: dr Małgorzata Wójcik – jest doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunktem  i prodziekanem w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem dynamiki grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów bullyingu – przemocy szkolnej.

Uczniowie skorzystali z ogromnej wiedzy Pani dr Małgorzaty Wójcik, uzyskali odpowiedzi na wiele kierowanych do niej pytań. Rozpropagują tę wiedzę w klasach, w ramach lekcji wychowawczej.

Od września w V LO będziemy korzystać aplikacji RESQL, która jest nagrodą, zdobytą przez naszych uczniów w konkursie Uniwersytetu SWPS. Więcej na temat aplikacji w załączonym linku.https://resql.pl/

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt