Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 13 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tego dnia uhonorowani zostali uczniowie, którzy odznaczają się wybitnymi osiągnięciami w nauce lub uzyskali najwyższą średnią ocen na zakończenie roku szkolnego.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, w gronie stypendystów znalazł się Emil Pająk. Emil wyróżnił się świetnymi osiągnięciami w nauce, a jego średnia na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 wyniosła 5,6 i była najwyższą w szkole.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

19. 03. 2024 r. – Zebranie z rodzicami.
Klasy IV LO informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną.
Pozostałe klasy – konsultacje.
Godz. 17:00.

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt