Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do VLO

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 6 czerwca o godz. 15.30.

__________

Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić do dnia 31 maja 2023r. chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji drogą e-mailową na adres: 5logliwice@gmail.com

__________

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły (dotyczy osób, które dostarczą drogą elektroniczną zwolnienie lekarskie przed I terminem przeprowadzania sprawdzianu) będą mogli przystąpić do sprawdzianu w drugim terminie – 26 czerwca 2023r. godz. 9.00.

__________

__________

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

06. 01. 2023 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt