Śląski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny przekazuje informacje i zalecenia w zakresie indywidualnej ochrony przed ukąszeniami komarów.