Stypendyści Premiera Rady Ministrów.

Z przyjemnością informujemy, że Maria Żyła z klasy 3D oraz Nikodem Ciomcia z klasy 2C otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium PRM jest przyznawane uczniom o szczególnych zainteresowaniach potwierdzonych osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych lub posiadający najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych w szkole.

Serdecznie gratulujemy!

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

31 maja 2021r. – wirtualny Dzień Otwarty

25 czerwca 2021r.
Zakończenie roku szkolnego

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Skip to content