MIT ME – Multilingual Innovative Teaching: Mobility & Education 

Projekt Erasmus+ ,,Multilingual Innovative Teaching: Mobility & Education – MIT ME” jest  realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach. Jak sugeruje tytuł, założeniem naszego projektu jest wielojęzyczność i wielokulturowość, nowatorskie technologie w nauczaniu oraz otwarcie na kontakty z innymi krajami – kreowanie tolerancji przez mobilności.

Strona projektu