Dyrektor szkoły
dr inż. Florian Brom
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Małgorzata Dzietczyk
Z-ca dyrektora szkoły
mgr inż. Izabela Podlas
Główny księgowy
Maria Rudkowska