Dyrektor szkoły
dr inż. Florian Brom
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Katarzyna Bogunia – Stecko
Z-ca dyrektora szkoły
mgr Małgorzata Dzietczyk
Główny księgowy
Maria Rudkowska