Rekrutacja – ważna informacja – podania.

Komisja Rekrutacyjna przypomina, iż kandydaci do liceum przynoszą papierowy wniosek (podanie) tylko do szkoły pierwszego wyboru. System rekrutacji na podstawie uzyskanych przez kandydata punktów i wybranych przez niego priorytetów przydziela kandydata tylko do jednej klasy.

Pomoc (podręcznik kandydata): https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/help.html

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81