Narodowe Czytanie w VLO.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, w latach kolejnych czytano dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis  Henryka Sienkiewicza i  Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Tegoroczna odsłona akcji Narodowe Czytanie odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła, bowiem w całej Polsce czytane były dwie lektury: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego oraz 44 teksty Antologii Niepodległości.

W powszechnej świadomości Polaków Stefan Żeromski był jednym z najważniejszych duchowych patronów niepodległości odzyskanej w 1918 roku. Przypisywano mu rolę autorytetu moralnego, wychowawcy i sędziego współczesności. W dowód uznania pisarz otrzymał w 1922 r. mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaangażowany w proces budowy i obrony niepodległego państwa, wypowiadał się początkowo w tekstach publicystycznych, reportażach i odezwach. Syntezę przemyśleń pisarza nad problemami odrodzonego państwa przyniosła właśnie powieść Przedwiośnie wydana w 1924 roku.  Utwór od razu uznano za wybitne wydarzenie literackie i najważniejsze dzieło Żeromskiego. Książka natychmiast zyskała przychylność czytelników, ale też wywołała prawdziwą burzę polemik i sporów wokół niejednoznacznej wymowy ideowej. Pracę nad kontynuacją dzieła – powieścią pod tytułem Wiosna – przerwała śmierć pisarza w 1925 roku.

W naszej szkolnej akcji w dniu 7 września udział wzięło osiem klas licealnych, Pan Dyrektor Florian Brom, a koordynatorkami projektu były Pani Katarzyna Czaplicka i Agnieszka Smołka. Uczniowie, jak co roku, wbijali do zeszytów pamiątkowe pieczątki.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81