Stypendia – Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja.

Informujemy, że Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Regulamin przyznawania stypendiów
w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, tj.
od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Stypendium zostanie przyznane 625 uczniom uzdolnionym w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

Szczegółowe informacje:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty—iv-edycja

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

08. 09. 2023 r. – Narodowe Czytanie

12.09.2023 r. – Zebrania z Rodzicami godz. 17:00

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt