SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE WYBRANE!

Dnia 3 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum. Były one poprzedzone plakatową kampanią wyborczą oraz dwiema debatami przedwyborczymi, podczas których kandydaci przedstawili swoje programy.

Głosy można było oddawać podczas przerw w specjalnie utworzonym lokalu wyborczym, mieszczącym się w szkolnym bufecie.

Komisja po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów podała, że w Radzie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum funkcję przewodniczącej obejmie Sandra Sater z klasy 3ag, a v-ce przewodniczącej Aleksandra Łukaszek z klasy 3cg.
Z kolei przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego V Liceum będzie Jakub Węgrzyn z klasy 2d, a v-ce przewodniczącą Wiktoria Wiatrowska z klasy 2f.

Informujemy, że frekwencja wyborcza była wysoka. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza klasa 3c gimnazjum, dla której wyniosła ona aż 93%.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy!

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81