Mobilność kadry w ramach projektu Erasmus +

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pracownicy, mają możliwość bezpłatnego udziału w kursach językowych i specjalistycznych, których celem jest min rozwój kompetencji w zakresie udoskonalenia posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans, poznanie nowoczesnych metod nauczania oraz wprowadzania elementów języka angielskiego na różnych przedmiotach. Nauczyciele naszej szkoły złożyli wniosek. Oczekujemy na informację zwrotną pełni nadziei na jego akceptację.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81