Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. (http://vlo.grzesikcb.pl/wp-content/uploads/2018/11/2018_11_08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf)

Z poważaniem,

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81