Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Kończy się trzeci tydzień strajku w oświacie – pierwszego od wielu lat tak powszechnego protestu naszej grupy zawodowej. Rozumiemy, że jesteście w trudnej sytuacji i macie wątpliwości. Dla naszego grona to także trudna sytuacja.

Domagając się zmian w oświacie, mogliśmy, zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wystąpić jedynie o wzrost wynagrodzeń, które pozostają na katastrofalnie niskim poziomie w porównaniu do innych sektorów gospodarki.

Ten strajk to także walka o lepszą szkołę, o powstrzymanie chaosu reform oraz prestiż
i godność zawodu nauczyciela. Chcielibyśmy, żeby do tego zawodu przychodzili ludzie mądrzy
i z pasją. Nie stanie się tak, jeżeli nie będą mieli odpowiedniej zachęty finansowej.

Obecne działania władz skupione wyłącznie na zapewnieniu sprawnego przebiegu egzaminów omijają to, co najistotniejsze – brak realizacji przez młodzież obowiązku szkolnego zagwarantowanego konstytucyjnie. Chcielibyśmy żyć w państwie, w którym prawo nie zmienia się
w zależności od doraźnych potrzeb rządzących.

Nasz strajk nie jest wymierzony przeciwko Wam! Jesteśmy przekonani o słuszności
i konieczności takiej postawy. Wczoraj odbyła się konferencja klasyfikacyjna, ale ze względu na brak kworum, nie została podjęta uchwała o klasyfikacji uczniów klas trzecich. Dyrektor będzie zwoływał konferencje każdego kolejnego dnia, by w sposób legalny i zgodny z dotychczasowym prawem zapewnić klasyfikację. Nie bierzemy udziału w radach pedagogicznych, gdyż wyrażamy w ten sposób nasz sprzeciw wobec tak przedmiotowego traktowania środowiska szkolnego – nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów, rodziców.

Na stronie internetowej naszej szkoły będą ukazywały się informacje dotyczące zajęć lekcyjnych, zakończenia roku klas trzecich i pisemnego egzaminu maturalnego, który na pewno się odbędzie.

Strajkujący nauczyciele VLO

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81