Informacja dla kandydatów po sprawdzianie kompetencji językowych

Informujemy, że w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum trzyletnie dla absolwentów gimnazjumw pkt VI.  oraz  w REGULAMINIE w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach (liceum czteroletnie dla absolwentów szkół podstawowych)  w pkt VI.  podano :

Kandydat do klasy dwujęzycznej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów (26 punktów). Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt

Projekt Pamięć81