Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum

Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum, który odbył się 23 maja 2019 roku.

TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADGIMNAZJALNA) 23 maja 2019
NR szkoła wynik pkt wynik% NR
1 G 26,5 53% 1
2 G 17,5 35% 2
3 G 20 40% 3
4 G 34 68% 4
5 G 27,5 55% 5
6 G 33,5 67% 6
7 G nb   7
8 G 25 50% 8
9 G 35 70% 9
10 G 36 72% 10
11 G 25 50% 11
12 G 4,5 9% 12
13 G 45 90% 13
14 G 35,5 71% 14
15 G 32,5 65% 15
16 G 47 94% 16
17 G 19,5 39% 17
18 G 37,5 75% 18
19 G 37 74% 19
20 G nb   20
21 G 26,5 53% 21
22 G 41 82% 22
23 G 23 46% 23
24 G 17 34% 24
25 G 27 54% 25
26 G nb   26
27 G 45,5 91% 27
28 G nb   28
29 G 44 88% 29
30 G 22,5 45% 30
31 G 33,5 67% 31
32 G 19,5 39% 32
33 G 42,5 85% 33
34 G nb   34
35 G 46,5 93% 35
36 G nb   36
37 G 22,5 45% 37
38 G 36 72% 38
39 G 18 36% 39
40 G 34,5 69% 40
41 G 33,5 67% 41
42 G nb   42
43 G 41 82% 43
44 G 41,5 83% 44
45 G 25 50% 45
46 G 29,5 59% 46
47 G 22 44% 47
48 G 31 62% 48
49 G 15,5 31% 49
50 G 17 34% 50
51 G nb   51
52 G 37,5 75% 52
53 G 36,5 73% 53
54 G 40,5 81% 54
55 G 28,5 57% 55
56 G 26 52% 56
57 G 15,5 31% 57
58 G 38 76% 58
59 G 15 30% 59
60 G 30,5 61% 60
61 G nb   61
62 G 12 24% 62
63 G 21,5 43% 63
64 G 38,5 77% 64
65 G 6 12% 65
66 G 29,5 59% 66
67 G 17,5 35% 67
68 G 28 56% 68
69 G nb   69
70 G 33 66% 70
71 G 13 26% 71
72 G 39,5 79% 72
73 G 13,5 27% 73
74 G 44,5 89% 74
75 G 44,5 89% 75
76 G 24,5 49% 76
77 G 47 94% 77
78 G 45,5 91% 78
79 G nb   79
80 G 38,5 77% 80
81 G 37 74% 81
82 G 38,5 77% 82
83 G nb   83
84 G 25,5 51% 84

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt