Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum

Wyniki testu kompetencji językowych dla uczniów po gimnazjum, który odbył się 23 maja 2019 roku.

TEST KOMPETENCJI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (PONADGIMNAZJALNA) 23 maja 2019
NR szkoła wynik pkt wynik% NR
1 G 26,5 53% 1
2 G 17,5 35% 2
3 G 20 40% 3
4 G 34 68% 4
5 G 27,5 55% 5
6 G 33,5 67% 6
7 G nb   7
8 G 25 50% 8
9 G 35 70% 9
10 G 36 72% 10
11 G 25 50% 11
12 G 4,5 9% 12
13 G 45 90% 13
14 G 35,5 71% 14
15 G 32,5 65% 15
16 G 47 94% 16
17 G 19,5 39% 17
18 G 37,5 75% 18
19 G 37 74% 19
20 G nb   20
21 G 26,5 53% 21
22 G 41 82% 22
23 G 23 46% 23
24 G 17 34% 24
25 G 27 54% 25
26 G nb   26
27 G 45,5 91% 27
28 G nb   28
29 G 44 88% 29
30 G 22,5 45% 30
31 G 33,5 67% 31
32 G 19,5 39% 32
33 G 42,5 85% 33
34 G nb   34
35 G 46,5 93% 35
36 G nb   36
37 G 22,5 45% 37
38 G 36 72% 38
39 G 18 36% 39
40 G 34,5 69% 40
41 G 33,5 67% 41
42 G nb   42
43 G 41 82% 43
44 G 41,5 83% 44
45 G 25 50% 45
46 G 29,5 59% 46
47 G 22 44% 47
48 G 31 62% 48
49 G 15,5 31% 49
50 G 17 34% 50
51 G nb   51
52 G 37,5 75% 52
53 G 36,5 73% 53
54 G 40,5 81% 54
55 G 28,5 57% 55
56 G 26 52% 56
57 G 15,5 31% 57
58 G 38 76% 58
59 G 15 30% 59
60 G 30,5 61% 60
61 G nb   61
62 G 12 24% 62
63 G 21,5 43% 63
64 G 38,5 77% 64
65 G 6 12% 65
66 G 29,5 59% 66
67 G 17,5 35% 67
68 G 28 56% 68
69 G nb   69
70 G 33 66% 70
71 G 13 26% 71
72 G 39,5 79% 72
73 G 13,5 27% 73
74 G 44,5 89% 74
75 G 44,5 89% 75
76 G 24,5 49% 76
77 G 47 94% 77
78 G 45,5 91% 78
79 G nb   79
80 G 38,5 77% 80
81 G 37 74% 81
82 G 38,5 77% 82
83 G nb   83
84 G 25,5 51% 84

 

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

do 31 sierpnia 2021r. – WAKACJE 🙂

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt