Informacja dla zakwalifikowanych Kandydatów – liceum 3-letnie i 4-letnie

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie 2  podpisanych, imieniem i nazwiskiem, zdjęć oraz karty zdrowia i oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu do 24 lipca.

Komisja Rekrutacyjna

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt