Informacja dla Absolwentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości ubiegania się
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
Program skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w:
• szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Oferowana pomoc obejmuje:
• opłatę za naukę (czesne) w wysokości do 3 000 zł,
• progresywny i motywacyjny dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
• dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich do 4.000,00
W bieżącym roku ostateczny termin przyjmowania wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 wyznaczono na 10.10.2019r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 34 of. w godzinach:
Poniedziałek od 12:30 do 16:30
Wtorek od 12:30 do 15:00
Środa od 8:00 do 11:00
Czwartek od 8:00 do 11:00
Piątek od 8:00 do 11:00

,

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

09. 12. 2022 r. – WIECZÓR TALENTÓW

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt