Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i kształcenie zdalne.

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

do 10 kwietnia 2020 r.

Kształcenie na odległość od 25 marca.

Informujemy, że zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Nowy harmonogram zajęć dostosowany do kształcenia online w naszej szkole zostanie opracowany i wdrożony od 25 marca br. Informacje szczegółowe zostaną podane przez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

10. 11. 2023 r. – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

08.12.2023 r. – Finał konkursu „Scena dla każdego”

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt