Informacja dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 27.04 do 24.05 2020 r.

Informacja dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach dla uczniów i rodziców w sprawie kontynuowania kształcenia zdalnego od 27.04 do 24.05 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. przedłuża się nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach do dnia 24.05.2020 r.

W związku z powyższym dyrekcja szkoły informuje, że w dniach od 4 – 6 maja br. zdalne nauczanie odbywa się zgodnie z planem zajęć – uchyla się w tych dniach decyzję o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w planie pracy szkoły, ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego.

Dodatkowe dni wolne obowiązywać będą w czasie przeprowadzania egzaminu maturalnego, tj. 8-10 czerwca 2020 r. ( o ile nie nastąpi zmiana terminu przeprowadzania matur).

Zegar Maturalny

Najbliższe wydarzenia

21. 06. 2024 r. – Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

godz. 9:00 – osoby wyróżnione (aula)

godz. 10:30 – spotkanie w klasach

 

 

Informacje o jakości powietrza

Dla Maturzystów!

MIT ME – Projekt